A gazdasági társaság szervezete

A társaság szervei: a legfőbb szerv (pl. a kft.-nél a taggyűlés), a felügyelőbizottság, az operatív szerv (pl. kft.-nél az ügyvezető), valamint a könyvvizsgáló.

A gazdasági társaság legfőbb szerve
A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés.
A legfőbb szerv elnevezése az egyes társasági formáknál eltérő:
 közkereseti és betéti társaságnál - tagok gyűlése,
 korlátolt felelősségű társaságnál – taggyűlés,
 részvénytársaságnál - közgyűlés.
A legfőbb szerv ülését a vezető tisztségviselő hívja össze. A legfőbb szerv ülésén a társaság tagjai (részvényesei), valamint –szavazati jog nélkül – egyéb meghívottak vehetnek részt.
Egyszemélyes társaságnál (csak kft. és zrt. lehet) nem működik taggyűlés (közgyűlés), ezeknél a társaságoknál az egyedüli tag írásban határoz.