Jogi alapismeretek

Jogi tények

A polgári jogban léteznek olyan jelenségek, amelyek jogviszonyok keletkezését, módosulását, megszűnését idézhetik elő.
A jogi tények csoportosítása lehetséges

Bővebben ...

A polgári jogi jogviszony tartalma

A polgári jogi jogviszony tartalmát azok a jogok és kötelezettségek adják, amelyek a feleket megilletik a jogviszony tárgyával kapcsolatban. Általában ezek a jogok és kötelezettségek kölcsönösen feltételezik egymást, egymással tartalmi összhangban állnak. Pl. visszterhes szerződésnél egy kötelezettség tartalmát (értékét) a vele szemben álló jogosultság határozza meg.

Bővebben ...

A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A gazdaság szereplőinek külső kapcsolatait a szerződések egész sora határozza meg. Az adásvétel, a bérlet, a hitelfelvétel stb. mind szerződéskötés segítségével történik. A szerződés két vagy több személy jogi hatást kiváltó, egybehangzó akaratnyilatkozata. A szerződésekkel kapcsolatos szabályokat nagyrészt a polgári törvénykönyv szabályozza.

Bővebben ...